Meie privaatsuspoliitika

Tere tulemast lugema OÜ Marimed privaatsusteadet.
Käesolevad privaatsustingimused kehtivad alates 21.09.2022.

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad omalt poolt infot, sh artiklite lugemine, toodete/teenuste tellimine või e-maili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik OÜ Marimed poolt pakutavad tooted ja teenused sh uudiskirjad.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

OÜ Marimed kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – kontaktivormi kasutamisel või e-kirja saatmisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Informatsioon Teie veebibrauseri ja IP-aadressi kohta

Isikuandmete kasutamine

OÜ Marimed kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks ja tootepakkumiste tegemiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest toodetest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.
 • OÜ Marimed kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete jagamine

OÜ Marimed võib jagada või edastada Teie isikuandmeid seoses meie ettevõtte omanike vahetuse, ühinemise, varade müügi, finantseerimise või omandamise käigus. Teid teavitatakse Teie isikuandmete edastamisest ja sellest, kui neile hakkavad kehtima mõne teise privaatsuspoliitika sätted.

 • OÜ Marimed võib jagada Teie andmeid oma äripartneritega, et pakkuda Teile teatud tooteid, teenuseid või kampaaniaid.
 • OÜ Marimed võib Teie nõusolekul avaldada Teie isikuandmeid mis tahes muul eesmärgil.
 • OÜ Marimed on kohustatud Teie isikuandmed avaldama, kui seda nõuab seadus. Heas usus võime avaldada ka teie andmeid, et järgida seadusest tulenevat kohustust, kaitsta meie õigusi või omandit, ennetada või tuvastada võimalikke meie teenuse kasutamisega seonduvaid õigusrikkumisi ja tagada teenuse kasutajate turvalisus.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

OÜ Marimed säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

OÜ Marimed rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@mlilukliinik.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub OÜ Marimed meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.